Bilgilendirme

Küptepe RES Rüzgar Santrali konusunda genel bilgilendirme

Küptepe RES projemiz ile ilgili olarak teknik olmayan değerlendirme raporumuz bilgilerinize sunulmuştur.