Çevre Etki Değerlendirmesi

Rüzgar

Rüzgar, küresel ısınmaya yol açmayan yenilenebilir, temiz doğaya ve insana zarar vermeyen bir enerji kaynağıdır. Hammaddemiz atmosferimizdeki sonsuz havadır. Enerji üretirken sera gazı salınımımız yoktur.

Çevreci Çalışmalar

Projemizin amacı, kömür, petrol gibi fosil yakıtların aksine Rüzgardan daha temiz enerji üreterek bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaktır. Kurulum aşamasındaki Çevre etkilerini en aza indirmek için yüksek güçlü türbinler seçilmiş ve Proje 3 adet türbin ile işletmeya alınmıştır. Türbinler mevcut ulaşım yollarının üzerinde çevreyi en az etkileyecek noktalara yerleştirilmiştir.